Tuba ÜNYE
Tuba ÜNYE
Karadeniz Teknik Üniversitesinde lisans eğitimini görmektedir. Endüstiyel Nanomateryaller konusunda bitirme çalışması hazırlamıştır. Halen Analitik Kimya ana bilim dalında titanyum dioksitin fotokatalitik dezenfeksiyonu üzerine çalışmaktadır.