İsmail Hakkı AKGÜN
İsmail Hakkı AKGÜN
2004 yılında lisans eğitimini Ege Üniversitesi Kimya Bölümü'nde bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nde yarısentetik doğal ürünler ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi üzerine yüksek lisans yaptı. Aynı bölümde 2006 yılında doktoraya ba?ladı. 2008 yılından beri Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nde ara?tırma görevlisi olarak çalışıyor.